Negyedéves ellenőrzés - megéri megtenni!

Megbízható adózók? Megbízható adózók!

A 2016-tól elindult adózói minősítési rendszer (Art. 6/A-M. §) februárral újabb minősítési időszakot tudhat maga mögött.

Bővebben...


A nagymama, mint székhelyszolgáltató? Jobb félni, mint megijedni?

Bonyolultak a szabályaink. Egyre nehezebb eligazodni bennük. De érdemes időt szánni az eligazodásra, mert ha nem, előfordulhat, hogy olyan adókötelezettséget generálunk magunknak, ügyfeleinknek, amely valójában nincs, maga a jogalkotó és a NAV sem akart, nem értelmez.

Bővebben...


Külföldi munkavállaló, magyar munkáltató?

Cégünk svéd anyavállalatunk gépeit értékesíti és szervizeli Magyarországon. Az anyavállalat kérésére Szerbia területén is folytatnunk kellene ezt a tevékenységet. Lehetőségünk van-e arra, hogy a magyar vállalat alkalmazásába felvegyünk egy szerb munkavállalót, aki ott végezné a szervizelési tevékenységet, vagy ehhez mindenképpen céget kell ott alapítanom?

Bővebben...


Számla kiállítása - mikor és mi alapján?

  1. Konszignációs raktárba szállítja az eladó a termékeit, hetente megnézi a felhasználást, és ezt számlázza le körülbelül 30 napos fizetési határidővel. Jelenleg nem rendelkezik olyan szerződéssel az ügyfél, amely időszakos elszámolást tartalmaz, szimpla értékesítési szerződése van, és az elszámolás során is csak egy összesített adatot kap termékenként. Ilyen esetben állíthat-e ki az eladó gyűjtőszámlát, illetve lehet-e időszakos elszámolásnak minősíteni?

  2. Amennyiben szerződésben rögzítik, hogy hetente számolnak el, és ezen időpont után egyeztetve a fogyást, állítja ki az eladó a számlát, akkor azon áfa szempontjából a teljesítés a fizetési határidő lesz? Ez akkor is lehet, ha nincs napi fogyásról megadott információ?
  3. Ha a napi fogyásról hitelesített bizonylatot kap az ügyfél, és az alapján állítja ki hetente a számlát – ezt szerződésben is rögzítik –, akkor gyűjtőszámlának vagy időszakos elszámolásnak lehet tekinteni, és 60 napon belüli fizetési határidő esetén áfa szempontjából teljesítési időpontnak a fizetési határidőt kell alapul venni?

 

Bővebben...


Szabályozási anomáliák a használt cikk forgalmazás áfakezelésében

Adóelkerülés a jogalkotó és az adóhatóság közreműködésével?

Bevallom, kissé értetlenül álltam az utóbbi néhány hétben egy mind gyakrabban megtaláló áfa-értelmezéssel szemben, amely az általános 27%-hoz képest egyébként is mérsékelt áfafizetést eredményező árrés vagy különbözeti adózás (2007. évi CXXVII. tv. XVI. fejezete) helyett nulla forint adófizetésre ösztönöz az alanyi adómentesség alkalmazásával.

Bővebben...


Megbízhatóság fokozása versus kettős adóztatás „in the air”? - A szokásos piaci eredménytartomány meghatározása interkvartilis alkalmazásával

A kapcsolt vállalkozások egymás közötti ügyleteinek a jövedelemadó alapjára esetlegesen gyakorolt hatásának semlegesítése minden államban egyre nagyobb jelentőségű feladat, amely az adózókra és az adóhatóságokra is komoly terhet ró. További nehézséget jelent a többi adónemmel összevetve, hogy a transzferárazás nem szorítható egzakt szabályok keretei közé, nem feltétlenül alakítható ki olyan módszer, metodika, rendezőelv, amely bizonyos, hogy minden egyes kapcsolt ügyletre szokásos piaci árelvnek is megfelelő alkalmazást biztosít.

Bővebben...


Láncügylet - ne féljünk tőle!

Bár a láncügyletek adójogi megítélése többnyire nem nehéz, mert logikus rendszer mentén történik, mégis még ma is az áfaügyletek egyik mumusa. Kétségtelen, hogy sokszor az információk korlátozott rendelkezésre állása, a hiányos vagy hiányzó dokumentációk, a "nem látott láncszem" problematikája, és az, hogy a láncügyletek gyakorta szereplői adóvisszaélést megvalósító ügyletfolyamoknak, érthetően kockázatossá teszik ezen ügyleteket. A kockázatok kizárólag úgy csökkenthetők, ha minél több információt igyekszünk begyűjteni, minél pontosabban rögzítjük a megállapodásokban, kísérőokiratokban a részleteket, illetve ami még fontosabb, hogy stabil alapokon nyugszik a szabály alkalmazására irányuló ismeretünk.

Bővebben...


Legnépszerűbb híreink

Áfa-arányosítás áttekintése

Miért és hogyan kell arányosítani az előzetesen felszámított áfát? A forgalmi adó rendszerében az értékesítések, szolgáltatás nyújtások kapcsán fizetendő áfa mellett – a levonási tilalmaktól eltekintve - a beszerzések, szolgáltatás igénybe...

Bővebben..

Ha számlát ad nyugta helyett, akkor is kell “adatszolgáltatnia”!

A tavalyi év nagy port felkavart kérdése, hogy mentesülhet-e a pénztárgépes nyugtaadás alól az, aki minden esetben számlát ad a vevőjének, igénybe vevőjének (remélve, hogy megússza az online pénztárgépesítést az...

Bővebben..

Bizalmi vagyonkezelés

A bizalmi vagyonkezelés a vagyonmentés legális formája? A bizalmi vagyonkezelés kifejezés ma még szokatlan a hazai jogban, de az új Polgári Törvénykönyv [2013. évi V. tv., továbbiakban „új PTK”] 2014. március...

Bővebben..

EU-ból beszerzett gépkocsi értékesítése

Gépjármű-kereskedő cég az EU-ból közösségi adószámmal rendelkező cégtől is és magánszemélytől is vásárol használt személygépkocsit továbbértékesítési célból. Az autókereskedő cég a különbözeti adózást választotta. Kérdésem az, hogy belföldi továbbértékesítés esetén...

Bővebben..

Idegen ingatlanon végzett beruházás áfájának visszaigénylése

Kft másik kft-től (nem kapcsolt vállalkozások) hosszútávra ipari ingatlant bérel, határozott - 10 éves időtartamú - szerződéssel iroda-műhely-raktár céljára. Az ingatlan állapota azonnali felújítást kíván. A szerződésben megállapodnak a felek,hogy...

Bővebben..

Faktoring ügyletetek könyvelése

Segítségét szeretném kérni faktoring elszámolású ügyletetek könyveléséhez." A (faktor) "cég faktoring szerződés keretében számlaköveteléseket vásárol meg, illetve megelőlegez 80%-ban, azaz faktorál "B (kereskedelmi)" cég számára. Tehát a vevő követeléseket "A...

Bővebben..

A válság számviteli hatása: tárgyi eszköz vagy készlet?

Adókockázat vagy adótervezés? Az év végi zárás egyik feladata a mérlegtételek közötti átsorolások elvégzése. A válság okán olyan, korábban kevéssé szükséges átsorolási kötelezettség is felmerülhet, amelyre lehet, hogy nem is gondolnánk...

Bővebben..

Mi a visszáru fogalma?

Egyik partnerünktől megvásárolt, pénzügyileg rendezett árut visszaszállítjuk, mert nem tudjuk eladni. (Hipermarketekben is megjelent ez a termék olcsóbban, mint ahogy mi kaptuk). Partnerünk visszaveszi, és az a kérése, hogy számlázzuk...

Bővebben..

Háromszögügylet. Háromszögügylet?

Cégünk spanyol eladótól szerez be árut, és azt továbbértékesíti török partnerének. Az áru Spanyolországból egyenesen Törökországba lesz fuvarozva. A fuvart nem a magyar cég intézi, valószínű a spanyol eladó intézi...

Bővebben..

Döntött az Európai Bíróság – Így kell értelmezni a minimális bérszintet

A magyar jogalkalmazás szempontjából is fontos döntést hozott az Európai Bíróság 2015. február 12-én a C/396-13 sz. ügyben minimálbér témakörben. E döntés ugyan nem a „német minimálbér” néven elhíresült szabállyal...

Bővebben..

A KOMA csapdája (ekáer)

Kockázati biztosítékot kellett nyújtania? „KOMA-tag” lett, s már nem kell? Vigyázzon, hogyan jár el a korábbi befizetések „visszaszerzésénél”, mert könnyen ismét kikerülhet a köztartozásmentes adózók adatbázisából!

Bővebben..

Hogyan állíttassuk ki a számlát székhelyváltozás esetén?

Társaságunk taggyűlése döntött a társaság székhelyének megváltoztatásáról. A döntés április 20-án történt, melyet a cégbíróság június 4-én jegyzett be. A partnerektől beérkező számlákon mely időponttól kell az új címet megkövetelni, hogy az...

Bővebben..

Utólagos javítás szempontjai számvitelben és adóban

Hogyan javítsuk visszamenőleg korábbi évek adóbevallásait és számviteli elszámolásait? Óhatatlanul is előfordulhat, hogy lezárt éveket érintően szükséges javításokat, önellenőrzést tennünk. Ennek során vannak rendezőelvek, amelyeket célszerű figyelembe vennünk a utólagos módosítások...

Bővebben..

Költségek továbbszámlázása

Ügyvédi iroda tulajdoni lapot kér le a Magyarország.hu honlapon keresztül. Tekintettel arra, hogy a regisztráció névre szól, a számla is az ügyvéd saját nevére szól. Költséget az Ügyvédi Iroda nevére kiállított...

Bővebben..

Apanap költségeinek megtérítése

2013. január 1-jétől lehetőség van arra, hogy a gyermek születése esetén az apát megillető pótszabadsággal összefüggő költségek megtérüljenek a munkáltatók számára.

Bővebben..

Kérdezzen, s mi válaszolunk! Az online információs szolgálat oldalon könnyen megválaszolható adózási kérdésekre kaphat választ jelképes díj ellenében. Ha nekünk rutin az, ami Önnek problémát jelent, szívesen segítünk e formában gyorsan és egyszerűen.

Tovább az online információs szolgálathoz...

InterTax Pro Kft.

1138 Budapest, Úszódaru u. 6.

Mobil: +36 30 6700 192
Skype: k_bartha
Email: info@intertaxpro.hu

Térképnézet