Számla kiállítása - mikor és mi alapján?

  1. Konszignációs raktárba szállítja az eladó a termékeit, hetente megnézi a felhasználást, és ezt számlázza le körülbelül 30 napos fizetési határidővel. Jelenleg nem rendelkezik olyan szerződéssel az ügyfél, amely időszakos elszámolást tartalmaz, szimpla értékesítési szerződése van, és az elszámolás során is csak egy összesített adatot kap termékenként. Ilyen esetben állíthat-e ki az eladó gyűjtőszámlát, illetve lehet-e időszakos elszámolásnak minősíteni?

  2. Amennyiben szerződésben rögzítik, hogy hetente számolnak el, és ezen időpont után egyeztetve a fogyást, állítja ki az eladó a számlát, akkor azon áfa szempontjából a teljesítés a fizetési határidő lesz? Ez akkor is lehet, ha nincs napi fogyásról megadott információ?
  3. Ha a napi fogyásról hitelesített bizonylatot kap az ügyfél, és az alapján állítja ki hetente a számlát – ezt szerződésben is rögzítik –, akkor gyűjtőszámlának vagy időszakos elszámolásnak lehet tekinteni, és 60 napon belüli fizetési határidő esetén áfa szempontjából teljesítési időpontnak a fizetési határidőt kell alapul venni?

 

A cikk elolvasása kb. 3,5 percet vesz igénybe.

Mindenekelőtt szeretném előre bocsátani, hogy a kérdésben szereplő felvetésre csak a tényállások, az ügyletre vonatkozó részletek ismeretében adható körültekintő válasz. A kérdésben megjelenő opciókban több bizonytalanság, megkérdőjelezhető pont is megjelenik, amelyek miatt nem lehet egyértelmű válaszokat adni az ügylet áfabeli kezelése kapcsán. Ráadásul ezen pontatlanságokat jogi oldalról lenne szükséges kezelni, helyretenni, hogy azt követően pontosan meghatározható legyen a helyes adójogi kezelés.

Mindezen bizonytalanságok ellenére igyekszem olyan választ adni Önnek, amely remélhetőleg továbbsegíti Önöket, ügyfelüket.

Az 1. esetben nem derül ki a kérdésből, hogy mi alapján nézi meg hetente a felhasználást, ha nincs erre vonatkozó megállapodás. Ha ez a hetenkénti felhasználás számszerűsítés mégis közös megegyezésen alapszik, akkor időszakos elszámolásról beszélhetünk, amely esetben a teljesítés időpontjának pontos meghatározását az áfatörvény [2007. évi CXXVII. tv] 58.§-a rendelkezései rögzítik.

Szükséges megjegyezni, hogy a gyűjtőszámla és az időszakos elszámolás nem alternatívák: vagy az egyik, vagy a másik alkalmazható, alkalmazandó. A gyűjtőszámla abban az esetben jelenthetne alternatívát, ha önálló teljesítési időponttal rendelkező ügyletekről beszélhetnék, a jelzett ügyleti összefüggésben azonban az önálló ügyletek meglátásom szerint nem azok az egyedi ügyletek, amikor a konszignációs raktárba beszállított termékekből a egyes napokon, a munkafolyamatok során felhasználnak. Ehelyett a kérdés meglátásom szerint az, hogy a konszignációs raktárba történő beszállítás, mint teljesítési időpont és a beszállítás teljes mennyisége, mint megvalósult ügylet alapján áll-e be az adókötelezettség, vagy pedig a konszignációs raktárból történő lehívás, felhasználás megállapodás szerinti időszakonként áttekintése nyomán megállapított felhasznált termékmennyiség alapján időszakosan és részleges mennyiségek tekintetében. Ez utóbb kizárólag megállapodáson alapulhat. Ez esetben a megállapodásnak szükségszerű tartalmi eleme az elszámolási időszak meghatározása, az elszámolás módja, bizonylata rögzítése is. Az így meghatározott elszámolási időszakhoz képest lehet vizsgálni azt, hogy mi is lesz az áfaértelemben vett teljesítési időpont [58.§]. Gyűjtőszámla meglátásom szerint nem alkalmazható.

A kérdésben kétszer is megjelenik az időszakonként felhasználás-ellenőrzéshez kapcsolódó bizonytalanság az eladó oldalán, miszerint nincs megbízható információja a fogyásról. Ez ismét egy olyan probléma, amelyet nem adóban szükséges kezelni, adóban csak problémát okoz a pontatlanság. Különösen, hogy a konszignációs raktárak esetében a termék tulajdonosa, értékesítője jellemzően nagyobb mennyiségű készletet bocsát partnere rendelkezésére anélkül, hogy megkapná a készlet ellenértékét. Éppen ezért annak szerződési kezelése, hogy a más kezelésébe átadott saját tulajdonú készlettel kapcsolatban mely félnek milyen kötelezettsége van úgy a folyamatos készletkezelés, mint az elszámolás tekintetében elkerülhetetlen. Ha mégis így történik, az ebből eredő károk, kockázatok kevéssé egyeztethetők össze az ésszerű gazdálkodással.

A feleknek olyan elszámolásban és annak bizonylatolásában kell megállapodniuk, amelyek lehetővé teszik a megtörtént ügyletek kapcsán a tranzakciók pontos rögzítését a könyvekben és az adókötelezettség pontos teljesítését.

A fentiekben már említett 58.§ az alábbiak szerint rendelkezik:

„58. § (1) Amennyiben a felek a termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás során időszakonkénti elszámolásban vagy fizetésben állapodnak meg, vagy a termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás ellenértékét meghatározott időszakra állapítják meg, teljesítés az elszámolással vagy fizetéssel érintett időszak utolsó napja.

(1a) Az (1) bekezdéstől eltérően teljesítés

  1. a) a számla vagy a nyugta kibocsátásának időpontja, amennyiben az elszámolással vagy fizetéssel érintett időszakra vonatkozó ellenérték megtérítésének esedékessége és a számla vagy a nyugta kibocsátása az elszámolással vagy fizetéssel érintett időszak utolsó napját megelőzi,
  2. b) az elszámolással vagy fizetéssel érintett időszakra vonatkozó ellenérték megtérítésének esedékessége, de legfeljebb az elszámolással vagy fizetéssel érintett időszak utolsó napját követő hatvanadik nap, amennyiben az ellenérték megtérítésének esedékessége az elszámolással vagy fizetéssel érintett időszak utolsó napját követő időpontra esik.”

Tehát főszabály szerint hetenkénti elszámolás esetén a teljesítés időpontja az adott hét utolsó napja. Minthogy a kérdésben foglalt információk alapján utólagos elszámolásról beszélhetünk, ezért meglátásom szerint az 58.§ (1a) bekezdése a) pontja szerinti eset nem állhat fenn. Ezzel szemben valószínűsíthető, hogy minden esetben a b) pont szerinti eset fog megjelenni, s mint ilyen, a teljesítés időpontja a fizetési határidővel egyező lesz, feltéve, hogy az az elszámolási időszak utolsó napjától számított 60 napon belül van.

A fentiekből látható, hogy a kérdések abban a formában és tartalomban szakmailag helyénvaló módon nem válaszolhatók meg, ahogyan megfogalmazásra kerültek. Éppen ezért javaslom az ügyletek és kapcsolódó szerződések szakemberrel történő áttekintését, szükség esetén szerződések pontosítását, s majd a helyesbítéseket, pontosításokat követően ismét áttekinteni az adójogi kezelést.


TaxFlash

Íratkozzon fel hírlevelünkre!

Legfrissebb híreink

A transzferár gyakorlat aktuális kockázati pontjai

A legnagyobb adókockázattal párosuló terület ma a transzferárazás. A kapcsolt vállalkozások közötti ügyletek árazásával kapcsolatos szankciók kiemelkedőek, a kiszabott adóhiány és a bírságok éves összege drasztikusan emelkedik. A transzferár kockázatoknak...

Bővebben..

Nyugdíjlimit: van vagy nincs?

Egyik munkatársunk nyugdíjas lett. A nők 40 éves munkaviszonya szabállyal mehetett el nyugdíjba. Szeretnénk továbbra is együtt dolgozni. A nyugdíjtörvény 83/B §-a szerint figyelni kell a kereseti korlátot, ami a...

Bővebben..

Transzferár - mit jelent a szokásos piaci ár elve?

A kapcsolt vállalkozás ügyleteiben alkalmazott árat a szokásos piaci ár elve alapján kell meghatározni. Mit jelent ez?

Bővebben..

Transzferár ellenőrzés - adóhatóság jogai és kötelezettségei

A transzferár ellenőrzések során az OECD Transzferár Irányelvek adóhatóságra vonatkozó fejezetének rendelkezéseit hogyan kell figyelembe venni? Az adóhatóságoknak nem csak a magyar adóeljárási szabályokat kell(ene) betartaniuk?

Bővebben..

Transzferár - OECD Transzferár irányelvek és a társasági adótörvény (tao) kapcsolata

A kapcsolt vállalkozások transzferárazás során hogyan kell értelmezni az OECD Transzferár Irányelvek és a tao törvény kapcsolatát? Különösen, hogy a transzferár kötelezettségek pontos szempontjait a magyar szabályok nem tartalmazzák.  

Bővebben..

Transzferár ellenőrzés - mit hogyan szankcionálhat az adóhatóság?

Egyre gyakoribbak a megállapítással, adóalap kiigazítással párosuló transzferár ellenőrzések; ezt a kérdést kaptuk. "Cégünknél adóellenőrzés volt. Transzferár dokumentációnk nem felelt meg minden tekintetben a PM/NGM rendeletnek, az hiányos volt. Az adóhatóság...

Bővebben..

Ekáer-kötelezettség import esetén

Ha harmadik országból importálunk nagy értékű árut továbbértékesítési céllal, akkor keletkezik-e EKÁER kötelezettség?

Bővebben..

USA-ból származó osztalék adózása Magyarországon

Egy magyar illetőségű magánszemély külföldi osztalékban részesült 2016-ban. Az osztalék kifizetése magyar értékpapír szolgáltatón keresztül történt. A magyar értékpapír szolgáltató által kiállított igazoláson annyi szerepel, hogy mi volt az értékpapír...

Bővebben..

Megbízható adózó? Negyedéves ellenőrzés - megéri megtenni!

Megbízható adózók? Megbízható adózók! A 2016-tól elindult adózói minősítési rendszer (Art. 6/A-M. §) februárral újabb minősítési időszakot tudhat maga mögött.

Bővebben..

A nagymama, mint székhelyszolgáltató? Jobb félni, mint megijedni?

Bonyolultak a szabályaink. Egyre nehezebb eligazodni bennük. De érdemes időt szánni az eligazodásra, mert ha nem, előfordulhat, hogy olyan adókötelezettséget generálunk magunknak, ügyfeleinknek, amely valójában nincs, maga a jogalkotó és...

Bővebben..

Közösségen belüli beszerzés

Egy kft., amely áfaalany, Franciaországból hoz be ruhákat. Közösségi adószáma van, így a francia fél áfamentesen számlázott, a kft. az áfabevallásába befizetendő és a visszaigényelendő oldalra is beállította. Később kilépett...

Bővebben..

Bizományosi értékesítés két közösségi tagállami ügyfél között

Kérném segítségét abban, hogy milyen módon és mikor kell számlázni, mikor és milyen adót kell fizetni, milyen adószámokkal kell rendelkeznie egy magyar kereskedelmi cégnek, ha romániai ügyfelével bizományosi szerződést kötne...

Bővebben..

Háromszögügylethez kapcsolódó raktározás

A cég - DE - Németországi gyártó B cég - CZ -Nemzetközi üzletlánc cseh beszállítója C cég - HU - Nemzetközi üzletlánc magyarországi leányvállalata - végső vevő A számlázási útvonal:...

Bővebben..

Közvetített szolgáltatás

Társaságunk reklámtevékenységgel foglalkozik. Ügyfelei részére a megrendelt reklámokhoz szükséges reklámhordozókat (plakátok, szóróanyagok, matricák stb.) külső felekkel legyártatja, az ügyfél által a számára leadott kreatív alapján, továbbá esetenként a legyártott reklámhordozók...

Bővebben..

Moss rendszer – elektronikus szolgáltatások

Egy alanyi mentes egyéni vállalkozó interneten szolgáltatást értékesít, amit bárhol le tudnak tölteni a vevők. A vevők között vannak EU-n belüli és kívüli magánszemélyek. Cégek, adóalanyok nincsenek. Kell-e az egyéni vállalkozónak...

Bővebben..

Gyakorlati tanácsok a mindennapi munka során gyakrabban megjelenő kérdések, problémák megoldásához, téves szabályértelmezésből adódó, hibás végrehajtáshoz, kapcsolódó adókockázatok kiküszöböléséhez.

Bővebben...

InterTax Pro

1138 Budapest, Úszódaru u. 6.

Mobil: +36 30 6700 192
Skype: k_bartha
Email: info@intertaxpro.hu

Térképnézet