Megbízható adózó? Negyedéves ellenőrzés - megéri megtenni!

Megbízható adózók? Megbízható adózók!

A 2016-tól elindult adózói minősítési rendszer (Art. 6/A-M. §) februárral újabb minősítési időszakot tudhat maga mögött.

A cikk elolvasása kb. 4,5 percet vesz igénybe.

Adózói minősítés - megéri megbízható adózónak lenni

Az adóhatóság negyedévente, a negyedév utolsó napján fennálló adatok alapulvételével a tárgynegyedévet követő 30 napon belül minősíti a cégjegyzékbe bejegyzett, illetve az áfa-regisztrált adóalanyokat. E minősítés keretében a megbízható adózóra, illetve a kockázatos adózóra vonatkozó feltételek fennállását vizsgálja az adóhatóság és sorolja be a megbízható- és a kockázatos kategóriákba az adózókat, illetve aki egyikbe se esik bele, általános besorolást kap. A minősítés hatálya a minősítés hónapját követő hónap első napján áll be, vagyis a legújabb minősítés 2017. február 1-től él. (Azt, hogy mi egy adózó aktuális negyedévi minősítése, az ügyfélkapun keresztül lekérdezhető törzsadatokból látható.)

A 2016. III. negyedévi, nyilvánosságra hozott adatok alapján a minősítéssel érintett mintegy 550 ezer adózó 35%-a érdemelte ki a megbízható minősítést, 5% volt kockázatok, míg 60%-uk kapott általános (nem megbízható és nem kockázatos) besorolást. A 2017-es jogszabálymódosítások nyomán valószínűsíthetően némiképp át fognak rendeződni az arányok, hiszen bővült a kockázatos adózói kategóriát eredményező ismérvek köre a kényszertörlési eljárás alatt állókkal, az adóteljesítményük 70%-át meghaladó adókülönbözettel, mulasztási bírsággal rendelkező adózókkal, illetve a 2017.01.01. után székhelyszolgáltatókhoz bejegyzett vállalkozásokkal.

A megbízható adózókra megállapított együttes feltételekben kisebb pontosítások történtek, mindössze egyetlen feltétellel egészült ki. 2017-től nem lehet megbízható adózó az a vállalkozás, amelynek nincs pozitív adóteljesítménye, így már csak az aktív, működő vállalkozások számíthatnak megbízható adózói besorolásra.

Előnyök és hátrányok - adózói minősítés

Az általános szabályokhoz képest vannak előnyei, ha egy vállalkozás megbízható adózónak minősül; esetében ugyanis

  • az adóellenőrzés időtartama nem haladhatja meg a 180 napot,
  • a visszaigényelt áfát az adóhatóság nyrt. részére 30, más adózók számára 45 napon belül utalja ki,
  • bejelentési, bevallási, adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása vagy hibás teljesítése esetén mulasztási bírság kiszabása nélkül, határidő tűzésével felhívja a kötelezettség teljesítésére, vagy a hiba javítására
  • a mulasztási- és/vagy adóbírság felső határa a kiszabható bírságtétel felső határának 50%-a, és
  • évente egy alkalommal legfeljebb 12 havi, pótlékmentes automatikus fizetési könnyítést kaphatnak (illetékmentesen) kérelemre.

Ezzel szemben a kockázatos adózó esetében

  • az adóellenőrzés időtartama további 60 nappal meghosszabbodik,
  • a visszaigényelt áfa kiutalási határideje 75 nap,
  • az utólagos adómegállapítás során feltárt adókülönbözet után felszámított késedelmi pótlék mértéke a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat ötszörös (vö.: általános esetben kétszerese),
  • az adóbírság és a mulasztási bírság kiszabása nem mellőzhető, és a kiszabható legkisebb bírság mértéke az általános szabályok szerint kiszabható bírság felső határának 50 %-a,
  • a mulasztási bírság felső határa az általános szabályok szerint kiszabható mulasztási bírság felső határának 150 %-a.

Mit érdemes áttekinteni?

Bár továbbra is megoszlanak a vélemények a tekintetben, hogy mennyire érdemes megbízható adózónak lenni, meglátásom szerint érdemes legalább egyszer belemélyülni a témába, és megnézni, hogy be tudna-e kerülni az adózó a megbízható kategóriába. A kockázatos kategória egyértelműen nem „kifizetődő”, így abból pedig érdemes megpróbálni kikerülni.

Ugyan a megbízható adózói kategóriánál több feltétel együttes fennállását, a kockázatos esetében pedig mindegyik feltétel fenn nem állását szükséges biztosítani, mindkét feltételcsoportban több olyan tétel van, amelyet érdemes áttekintenie az adózónak, de legalábbis az eddigieknél nagyobb figyelmet fordítani rájuk.

Ezt pedig megteheti az adózó már azáltal is, hogy alaposan és összefüggéseiben áttekinti az adófolyószámláján megjelenő tételeket: mikor, mit, milyen összegben könyveltek fel rá? A nem megfelelő dátummal történt felkönyvelések, különösen az adóellenőrzésekhez kapcsolódó jogkövetkezmények könyvelése, eredményezhetik, hogy a vonatkozó időszaki adóteljesítmények, a hozzájuk viszonyított adókülönbözet és/vagy mulasztási bírság, nettó adótartozás helyes könyveléssel eltér attól, ami a minősítés alapját képezte. Érdemes lehet nemleges adóigazolást is kérni, hogy biztos lehessen az adózó, hogy nincs olyan bevallás, amit az adóhatóság még várna tőle. Ha az eltérés minősítési kategória változást is jelenthet, bár „számolós” ez a munkafolyamat, de utána elég „csak” figyelemmel kísérni a könyvelések megfelelőségét és még idejekorán korrekciót kérni az adóhatóságtól.

Kevésbé időigényes a végrehajtással, ezek közül is a megkérdőjelezhető indokoltságú végrehajtás indítással kapcsolatos esetek kezelése. Ezek esetében, bár a jogszabály lehetővé tette korábban is adózónak kifogás tételét az intézkedéssel szemben, ha megoldódott, rendeződött menet közben, okafogyottá vált foglalkozni vele. Korábban nem volt jelentősége. A 2016-tól bevezetett adózói minősítés miatt viszont mindez akadálya lehet a megbízható adózói besorolás elnyerésének, ezért célszerű lehet áttekinteni, hogy biztosan indokolt volt-e az adóhatóság által megindított végrehajtás?

Szintén érdemes az alaposabb áttekintés, ha egy korábbi ellenőrzés kapcsán fellebbviteli szerv vagy bíróság megismételt eljárást rendelt el; ezek esetében szükségszerűen van egyedileg és kifogással kezelhető eltérés.

Ha eltérés talál az adózó, akkor kifogást tehet az adóhatósági minősítésre, ám 2017-től már nem 180, hanem csak 90 napjuk van az adózóknak arra, hogy ezt megtegyék. Ez a változás azonban nem jelenti az adózói jogok, lehetőségek csorbulását, hiszen az egymást követő negyedévek során az újabb minősítésekkel újra és újra megnyílik a kifogásolás lehetősége; feltéve, hogy a kifogásolásra okot adó helyzet beleesik az adott negyedévvel kezdődő újabb 3-5 éves „figyelési periódusba”.

Az adózói minősítés rendszere meglátásom szerint távlatokban több pozitívumot hozhat rendszer szinten is, hiszen nem csak az adózókat ösztönözheti egy jobb besorolás elérésére, de a kifogások nyomán az adóhatóság munkájának – pl. folyószámlavezetés, végrehajtás – körültekintőbb végzését is maga után vonhatja.

Egyszer mindenképp érdemes igen alaposan belemélyülni az adófolyószámlába, és egy más perspektívából is rátekinteni a vállalkozás „adataira”. Nem biztos, hogy besorolás-változásra reményt adó körülmény is fellelhető, de felhívhatja a figyelmet egyéb tennivalóra is: „házon belüli” vagy adóhatóság bevonásával indokolt intézkedésre.

 

A cikk megjelent a HVG Adózónán.


TaxFlash

Íratkozzon fel hírlevelünkre!

Legfrissebb híreink

A transzferár gyakorlat aktuális kockázati pontjai

A legnagyobb adókockázattal párosuló terület ma a transzferárazás. A kapcsolt vállalkozások közötti ügyletek árazásával kapcsolatos szankciók kiemelkedőek, a kiszabott adóhiány és a bírságok éves összege drasztikusan emelkedik. A transzferár kockázatoknak...

Bővebben..

Nyugdíjlimit: van vagy nincs?

Egyik munkatársunk nyugdíjas lett. A nők 40 éves munkaviszonya szabállyal mehetett el nyugdíjba. Szeretnénk továbbra is együtt dolgozni. A nyugdíjtörvény 83/B §-a szerint figyelni kell a kereseti korlátot, ami a...

Bővebben..

Transzferár - mit jelent a szokásos piaci ár elve?

A kapcsolt vállalkozás ügyleteiben alkalmazott árat a szokásos piaci ár elve alapján kell meghatározni. Mit jelent ez?

Bővebben..

Transzferár ellenőrzés - adóhatóság jogai és kötelezettségei

A transzferár ellenőrzések során az OECD Transzferár Irányelvek adóhatóságra vonatkozó fejezetének rendelkezéseit hogyan kell figyelembe venni? Az adóhatóságoknak nem csak a magyar adóeljárási szabályokat kell(ene) betartaniuk?

Bővebben..

Transzferár - OECD Transzferár irányelvek és a társasági adótörvény (tao) kapcsolata

A kapcsolt vállalkozások transzferárazás során hogyan kell értelmezni az OECD Transzferár Irányelvek és a tao törvény kapcsolatát? Különösen, hogy a transzferár kötelezettségek pontos szempontjait a magyar szabályok nem tartalmazzák.  

Bővebben..

Transzferár ellenőrzés - mit hogyan szankcionálhat az adóhatóság?

Egyre gyakoribbak a megállapítással, adóalap kiigazítással párosuló transzferár ellenőrzések; ezt a kérdést kaptuk. "Cégünknél adóellenőrzés volt. Transzferár dokumentációnk nem felelt meg minden tekintetben a PM/NGM rendeletnek, az hiányos volt. Az adóhatóság...

Bővebben..

Ekáer-kötelezettség import esetén

Ha harmadik országból importálunk nagy értékű árut továbbértékesítési céllal, akkor keletkezik-e EKÁER kötelezettség?

Bővebben..

USA-ból származó osztalék adózása Magyarországon

Egy magyar illetőségű magánszemély külföldi osztalékban részesült 2016-ban. Az osztalék kifizetése magyar értékpapír szolgáltatón keresztül történt. A magyar értékpapír szolgáltató által kiállított igazoláson annyi szerepel, hogy mi volt az értékpapír...

Bővebben..

Megbízható adózó? Negyedéves ellenőrzés - megéri megtenni!

Megbízható adózók? Megbízható adózók! A 2016-tól elindult adózói minősítési rendszer (Art. 6/A-M. §) februárral újabb minősítési időszakot tudhat maga mögött.

Bővebben..

A nagymama, mint székhelyszolgáltató? Jobb félni, mint megijedni?

Bonyolultak a szabályaink. Egyre nehezebb eligazodni bennük. De érdemes időt szánni az eligazodásra, mert ha nem, előfordulhat, hogy olyan adókötelezettséget generálunk magunknak, ügyfeleinknek, amely valójában nincs, maga a jogalkotó és...

Bővebben..

Közösségen belüli beszerzés

Egy kft., amely áfaalany, Franciaországból hoz be ruhákat. Közösségi adószáma van, így a francia fél áfamentesen számlázott, a kft. az áfabevallásába befizetendő és a visszaigényelendő oldalra is beállította. Később kilépett...

Bővebben..

Bizományosi értékesítés két közösségi tagállami ügyfél között

Kérném segítségét abban, hogy milyen módon és mikor kell számlázni, mikor és milyen adót kell fizetni, milyen adószámokkal kell rendelkeznie egy magyar kereskedelmi cégnek, ha romániai ügyfelével bizományosi szerződést kötne...

Bővebben..

Háromszögügylethez kapcsolódó raktározás

A cég - DE - Németországi gyártó B cég - CZ -Nemzetközi üzletlánc cseh beszállítója C cég - HU - Nemzetközi üzletlánc magyarországi leányvállalata - végső vevő A számlázási útvonal:...

Bővebben..

Közvetített szolgáltatás

Társaságunk reklámtevékenységgel foglalkozik. Ügyfelei részére a megrendelt reklámokhoz szükséges reklámhordozókat (plakátok, szóróanyagok, matricák stb.) külső felekkel legyártatja, az ügyfél által a számára leadott kreatív alapján, továbbá esetenként a legyártott reklámhordozók...

Bővebben..

Moss rendszer – elektronikus szolgáltatások

Egy alanyi mentes egyéni vállalkozó interneten szolgáltatást értékesít, amit bárhol le tudnak tölteni a vevők. A vevők között vannak EU-n belüli és kívüli magánszemélyek. Cégek, adóalanyok nincsenek. Kell-e az egyéni vállalkozónak...

Bővebben..

Gyakorlati tanácsok a mindennapi munka során gyakrabban megjelenő kérdések, problémák megoldásához, téves szabályértelmezésből adódó, hibás végrehajtáshoz, kapcsolódó adókockázatok kiküszöböléséhez.

Bővebben...

InterTax Pro

1138 Budapest, Úszódaru u. 6.

Mobil: +36 30 6700 192
Skype: k_bartha
Email: info@intertaxpro.hu

Térképnézet