Külföldön foglalkoztatja munkavállalóit? Kezelje külön az egyes bérelemeket!

Jelenleg az Európai Unió 28 tagállama közül 22-ben van kötelező minimális bérszint, vagyis amelynél kevesebbet egyetlen munkavállalónak sem szabad fizetni. Emellett több tagállamban ún. ágazati minimálbér, ágazati juttatások is vannak. Az ágazati megállapodások a minimálbérnél magasabban és kötelező érvénnyel határozzák meg az egy-egy ágazatban foglalkoztatottak részére adható bér- és juttatási minimumokat.

 A cikk elolvasása kb. 6 percet vesz igénybe.

A munkajogi szabályok és a bérezés, a kötelező bérminimumok szempontjából a munkavégzés helye, nem pedig a foglalkoztató székhelye szerinti állam szabálya irányadók. Egy-egy tagállam bérezési szabályait így nem csak az adott tagállami munkavállalókra, hanem az ezen tagállamba kiküldött munkavállalókra is alkalmazni kell.

A külföldön is dolgozó vállalkozások jellemzően magyar jog hatálya alá tartozó munkaszerződést kötnek azon munkavállalóikkal is, akik ideiglenesen vagy tartósan kiküldés keretében végeznek munkát egy másik tagállamban. E munkaszerződéseket érdemes áttekinteni, hiszen bármiben is állapodnak meg a felek és bármit is szabályoz a magyar munkajog, a külföldi munkavégzés idejére a munkavégzés helye szerinti tagállam munkajogi szabályai automatikusan felülírják mindazon pontokat, amelyek ellentétesek a szerződésben foglaltakkal vagy amelyeket az adott állam joga a munkavállalókra nézve kedvezőbben szabályoz. A lehetséges különbségeknek pedig a munkajogi eltérések mellett adójogi kihatásai is lehetnek.

Szintén fontos, hogy a bérelemek tartalma is áttekintésre kerüljön. Ennek egyik oka, hogy különbség lehet egyes költségek, költségelemek, juttatások adójogi kezelésében a tagállami adószabályok miatt. Ha ismerjük a különbségeket, akár előnyt is kovácsolhatunk belőlük. Az áttekintés másik indoka, hogy a másik tagállami – a magyarnál jellemzően magasabb – minimálbér követelményeknek való megfelelés szempontjából mely elemeket kell, lehet figyelembe venni. Lényeges hangsúly van a bérelemek tartalmi áttekintésén, mert sok múlhat rajta. Erre jó példa a magyar gyakorlatban még ma is sokszor devizaellátmánynak nevezett bérelem, amelyet a külföldi kiküldéseket idejére fizetnek jellemzően teljesítmény alapján. A devizaellátmány évtizedekkel ezelőtt sokkal inkább a mai külföldi napidíjnak felelt meg, semmint a munkabérnek. Ismereteim szerint korábban adómentesen volt adható. Ugyanakkor a devizaellátmánynak nevezett juttatások túlnyomó többségében ma már tartalmilag munkabérnek minősülnek és adókötelesek.

Szintén problematikus lehet a külföldi napidíjak kezelése - különösen a nemzetközi közúti árufuvarozásban és személyszállításban foglalkoztatottak részére adómentesen fizethető 60 eurós napidíj.

A személyi jövedelemadóról szóló törvény értelmében adómentesen csak akkor jár a külföldi napidíj a nemzetközi közúti árufuvarozásban és személyszállításban gépkocsivezetőként és árukísérőként foglalkoztatott munkavállalók számára, ha a munkavállaló kizárólag a gépjármű külföldön történő üzemeltetéséhez közvetlenül kapcsolódó és számlával, más bizonylattal igazolt költségek elszámolására jogosult, és ezt az elszámolási módszert alkalmazza.

Tehát már az adómentességnek is feltétele, hogy a munkavállalónak a külföldi napidíj összegéből kelljen fedeznie a gépjármű külföldön történő üzemeltetése kivételével minden egyéb költséget, így pl. a külföldi szállást is. Ha a szállásról is nyújthat be számlát a munkavállaló, akkor a külföldi napidíj az általános szabályok szerint számolható el: a megszerzett bevétel 30 %-a, de legfeljebb a külföldi kiküldetéshez kapcsolódó elismert költségekről szóló kormányrendelet szerint naponta elszámolható összeg – 15 euró – lehet adómentes.

Az, hogy mit kell fedeznie a napidíjból a munkavállalónak, a minimálbér szabályok alkalmazása szempontjából is lényeges. Ha a munkavállaló a külföldi napidíjat nem költségek fedezésre kapja, hanem mellette számlákat is nyújthat be, akkor a napidíj olyan bérelemnek minősül, amelyet a minimálbér szabályoknak való megfelelés vizsgálatánál hozzá kell számítani a munkavállaló egyéb bérelemeihez. Ha költségek fedezésére kapja, akkor nem szabad hozzászámolni.

Mindezen megközelítés a Kúria döntéseiben is visszaköszön: „Nem a juttatás elnevezésének, hanem tényleges tartalmának van jelentősége. Ha a munkavállaló  a juttatást a munkaviszonybeli kötelezettségének teljesítésére tekintettel kapja akkor az munkabérnek minősül, ha a munkavégzéssel összefüggésben felmerült költségeinek fedezetére akkor költségtérítés.”

Nem szabad elfeledkezni arról, hogy a bérelemek helyes besorolásának nem csak a minimálbér szabályok szempontjából van jelentősége. Az, hogy egy bérelem költségnek, költségtérítésnek minősül, adóköteles vagy adómentességet élvezhet, befolyásolja azt is, hogy mi minősül bruttó jövedelemnek, ami után a munkavállalónak és a munkáltatónak az adókat, járulékokat meg kell fizetni. Ha pedig járulékalapot képező jövedelemnek minősül valamely bérelem, akkor annak a szociális juttatások többségénél is jelentősége van.

Látható tehát, hogy bérelemek helyes besorolásának sok területre kiható következményei lehetnek, amelynek közül a minimálbér szabályoknak történő megfelelés csak a jéghegy csúcsa.

A bérelemek helyes besorolásának jelentősége abban is megmutatkozik, hogy ha a foglalkoztató nem megfelelően kezeli a bérezést, akkor adó- és járulék vonatkozásában az adóhatóságtól számíthat következményekkel járó kellemetlen percekre, a munkavállalói juttatások kapcsán pedig a saját munkavállalója citálhatja bíróság elé könnyedén.

Érdemes tehát odafigyelni e területre.

(A cikk megjelent a HVG Adózónán.)


TaxFlash

Íratkozzon fel hírlevelünkre!

Legfrissebb híreink

A transzferár gyakorlat aktuális kockázati pontjai

A legnagyobb adókockázattal párosuló terület ma a transzferárazás. A kapcsolt vállalkozások közötti ügyletek árazásával kapcsolatos szankciók kiemelkedőek, a kiszabott adóhiány és a bírságok éves összege drasztikusan emelkedik. A transzferár kockázatoknak...

Bővebben..

Nyugdíjlimit: van vagy nincs?

Egyik munkatársunk nyugdíjas lett. A nők 40 éves munkaviszonya szabállyal mehetett el nyugdíjba. Szeretnénk továbbra is együtt dolgozni. A nyugdíjtörvény 83/B §-a szerint figyelni kell a kereseti korlátot, ami a...

Bővebben..

Transzferár - mit jelent a szokásos piaci ár elve?

A kapcsolt vállalkozás ügyleteiben alkalmazott árat a szokásos piaci ár elve alapján kell meghatározni. Mit jelent ez?

Bővebben..

Transzferár ellenőrzés - adóhatóság jogai és kötelezettségei

A transzferár ellenőrzések során az OECD Transzferár Irányelvek adóhatóságra vonatkozó fejezetének rendelkezéseit hogyan kell figyelembe venni? Az adóhatóságoknak nem csak a magyar adóeljárási szabályokat kell(ene) betartaniuk?

Bővebben..

Transzferár - OECD Transzferár irányelvek és a társasági adótörvény (tao) kapcsolata

A kapcsolt vállalkozások transzferárazás során hogyan kell értelmezni az OECD Transzferár Irányelvek és a tao törvény kapcsolatát? Különösen, hogy a transzferár kötelezettségek pontos szempontjait a magyar szabályok nem tartalmazzák.  

Bővebben..

Transzferár ellenőrzés - mit hogyan szankcionálhat az adóhatóság?

Egyre gyakoribbak a megállapítással, adóalap kiigazítással párosuló transzferár ellenőrzések; ezt a kérdést kaptuk. "Cégünknél adóellenőrzés volt. Transzferár dokumentációnk nem felelt meg minden tekintetben a PM/NGM rendeletnek, az hiányos volt. Az adóhatóság...

Bővebben..

Ekáer-kötelezettség import esetén

Ha harmadik országból importálunk nagy értékű árut továbbértékesítési céllal, akkor keletkezik-e EKÁER kötelezettség?

Bővebben..

USA-ból származó osztalék adózása Magyarországon

Egy magyar illetőségű magánszemély külföldi osztalékban részesült 2016-ban. Az osztalék kifizetése magyar értékpapír szolgáltatón keresztül történt. A magyar értékpapír szolgáltató által kiállított igazoláson annyi szerepel, hogy mi volt az értékpapír...

Bővebben..

Megbízható adózó? Negyedéves ellenőrzés - megéri megtenni!

Megbízható adózók? Megbízható adózók! A 2016-tól elindult adózói minősítési rendszer (Art. 6/A-M. §) februárral újabb minősítési időszakot tudhat maga mögött.

Bővebben..

A nagymama, mint székhelyszolgáltató? Jobb félni, mint megijedni?

Bonyolultak a szabályaink. Egyre nehezebb eligazodni bennük. De érdemes időt szánni az eligazodásra, mert ha nem, előfordulhat, hogy olyan adókötelezettséget generálunk magunknak, ügyfeleinknek, amely valójában nincs, maga a jogalkotó és...

Bővebben..

Közösségen belüli beszerzés

Egy kft., amely áfaalany, Franciaországból hoz be ruhákat. Közösségi adószáma van, így a francia fél áfamentesen számlázott, a kft. az áfabevallásába befizetendő és a visszaigényelendő oldalra is beállította. Később kilépett...

Bővebben..

Bizományosi értékesítés két közösségi tagállami ügyfél között

Kérném segítségét abban, hogy milyen módon és mikor kell számlázni, mikor és milyen adót kell fizetni, milyen adószámokkal kell rendelkeznie egy magyar kereskedelmi cégnek, ha romániai ügyfelével bizományosi szerződést kötne...

Bővebben..

Háromszögügylethez kapcsolódó raktározás

A cég - DE - Németországi gyártó B cég - CZ -Nemzetközi üzletlánc cseh beszállítója C cég - HU - Nemzetközi üzletlánc magyarországi leányvállalata - végső vevő A számlázási útvonal:...

Bővebben..

Közvetített szolgáltatás

Társaságunk reklámtevékenységgel foglalkozik. Ügyfelei részére a megrendelt reklámokhoz szükséges reklámhordozókat (plakátok, szóróanyagok, matricák stb.) külső felekkel legyártatja, az ügyfél által a számára leadott kreatív alapján, továbbá esetenként a legyártott reklámhordozók...

Bővebben..

Moss rendszer – elektronikus szolgáltatások

Egy alanyi mentes egyéni vállalkozó interneten szolgáltatást értékesít, amit bárhol le tudnak tölteni a vevők. A vevők között vannak EU-n belüli és kívüli magánszemélyek. Cégek, adóalanyok nincsenek. Kell-e az egyéni vállalkozónak...

Bővebben..

Gyakorlati tanácsok a mindennapi munka során gyakrabban megjelenő kérdések, problémák megoldásához, téves szabályértelmezésből adódó, hibás végrehajtáshoz, kapcsolódó adókockázatok kiküszöböléséhez.

Bővebben...

InterTax Pro

1138 Budapest, Úszódaru u. 6.

Mobil: +36 30 6700 192
Skype: k_bartha
Email: info@intertaxpro.hu

Térképnézet